Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. - Oficer prasowy - KPP Opole Lubelskie

Oficer prasowy

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Oficer prasowy:

asp. szt. Edyta Żur

tel. kom. 693-729-788
tel. 81828-82-38
rzecznik.kppopolelubelskie@lu.policja.gov.pl

 

 

Oficer prasowy udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Poza stałymi godzinami pracy pełni dyżur telefoniczny, podczas którego udziela informacji jedynie o bieżących nagłych zdarzeniach.

Jednocześnie informujemy, że Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pełni dyżur telefoniczny, pod numerem telefonu  693 - 724 - 731. Osoba dyżurująca zespołu w godzinach poza stałymi godzinami pracy (7.30 – 15.30) udziela informacji wyłącznie o bieżących nagłych zdarzeniach (w niedzielę udziela informacji tylko w sprawach bieżących – wydarzenia z ostatnich 24 godzin – w godz. od 10.30 do 13.30.