Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim. - Komenda - KPP Opole Lubelskie

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim.

  

 

Adres:  KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPOLU LUBELSKIM

                     ul. Morwowa 4,  24-300 Opole Lubelskie 

                           tel. 81828-82-10, fax 81828-82-44

 

poczta elektroniczna