Kierownictwo - KPP Opole Lubelskie

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w OPOLU LUBELSKIM

insp. Krzysztof Oszust

insp. Krzysztof Oszust

 

 

 

 

  I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
w OPOLU LUBELSKIM

kom. Leszek Wierzejski

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.00-17.00,

w pozostałe dni w godzinach urzędowania.