Wydział Ruchu Drogowego. - Wydział Ruchu Drogowego - KPP Opole Lubelskie

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim

 

 

Naczelnik Wydziału: asp. szt. Piotr Ptasiński

 

 

Podstawowym zadaniem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów.

Patrole ruchu drogowego są najczęściej kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg.

Policjanci struktury Wydziału Ruchu Drogowego realizują także zadania w zakresie:

  • obsługi zdarzeń drogowych,
  • opiniowania zmian organizacji ruchu drogowego na podstawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego opracowywanych przez zarządców dróg,

Patrole WRD realizują także czynności w zakresie prewencji policyjnej.