Wydział Prewencji. - Wydział Prewencji - KPP Opole Lubelskie

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji.

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim

 

 

Naczelnik Wydziału:

podinsp. Marek Kanon

 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału:

  asp.szt. Krzysztof Wciseł

 

 

W skład Wydziału wchodzą policjanci:

  • Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego,
  • Zespołu Dyżurnych,
  • Zespołu Dzielnicowych,
  • Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.
  • Zespołu do spraw Wykroczeń

W czasie służby, która ma w szczególności charakter zapobiegawczy, policjanci Zespołu Patrolowo Interwencyjnego są uprawnieni do kontrolowania miejsc zagrożonych, legitymowania osób, kontroli pojazdów, zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń, podejmowania interwencji zarówno na polecenie, zgłoszenie czy z własnej inicjatywy.  Działając w ten sposób ratują niejednokrotnie życie osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a niekiedy życia.

Policjanci Zespołu Dyżurnych pełnią służbę na stanowisku kierowania przez całą dobę. W czasie codziennych zajęć odbierają telefoniczne prośby o interwencje i kierują do ich obsługi policjantów. Kierują siłami w rejonie całej jednostki zapewniając prawidłową obsługę zdarzeń.

Policjanci z Zespołu Dzielnicowych (dzielnicowi) obsługują wyznaczone rejony służbowe na terenie miasta i gminy Opole Lubelskie,  utrzymują kontakt z samorządem mieszkańców i instytucjami. W ramach odwiedzin przyjmują wszelkie informacje mogące się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz sygnały o pojawiających się zagrożeniach.

Policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej,  Nieletnich i Patologii koordynują działania Policji w zakresie pracy na rzecz zwalczania zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, a także patologii społecznych. Zajmują się również realizacją programów i akcji profilaktycznych oraz działań edukacyjno-prewencyjnych w rejonie powiatu opolskiego.