Kierownictwo - KPP Opole Lubelskie

Kierownictwo

Kierownictwo

                                           KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

                                                         w OPOLU LUBELSKIM

                                                        insp. Krzysztof Oszust

 

Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 09.00-17.00,

w pozostałe dni w godzinach urzędowania.