Kierownictwo - KPP Opole Lubelskie

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w OPOLU LUBELSKIM

insp. Janusz Kaniowski

 

 

I ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
w OPOLU LUBELSKIM

kom. Leszek Wierzejski

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.00-17.00,

w pozostałe dni w godzinach urzędowania.